Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dačice na počátku 20. století

26. 11. 2007

Na konci 19. století došlo v Dačicích k mohutnému rozvoji českého vlasteneckého života. Vzniká množství spolků, které sdružují české obyvatele - Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Divadelní a pěvecký spolek Tyl, Řemeslnická Beseda, Dělnická Beseda, Spolek paní a dívek českých, Čtenářský spolek, Muzejní spolek atd. Rozvíjí se také české školství - Měšťanská škola, Pokračovací průmyslová škola, Hospodářská zimní škola. Od roku 1892 je navíc v čele města horlivý český vlastenec Josef Příhoda. Mezi učiteli Měšťanské školy působil vlastenecký spisovatel Stanislav Cyliak. I představitel místní duchovní správy P. Augustin Pospíšil patřil mezi vlastence, i když katolická církev patřila mezi opory monarchie. Tyto všechny předpoklady stály za rozvojem českého národního povědomí na Dačicku, které se od spolkové činnosti posouvalo k činnosti politické.

S vlasteneckým životem souvisel i prostý vývoj názvů ulic a náměstí ve městě. V roce 1898 bylo dačické Dolní náměstí pojmenováno po historikovi a politikovi Františku Palackém a v roce 1906 Horní náměstí po novináři a politikovi Karlu Havlíčku Borovském. Důležitým faktorem byl také místní český tisk. Nejdříve to byl na konci 19. století "Oznamovatel pro politický okres dačický". Na počátku století vycházely "Dačické listy" a v letech 1907- 1908 jako jejich pokračovatel titul "Obrana z Podyjí". Základním jmenovatelem této tiskoviny byly tvrdé útoky na německé etnikum a katolickou církev. Styl tisku se radikalizoval zejména v posledním období "Obrany z Podyjí".

Rozvíjející se vlastenecký život byl podpořen také hospodářským rozvojem zdejších obchodníků a řemeslníků. Již od roku 1878 existovala Klangova továrna na zemědělské stroje. Na přelomu století pak představovala největší dačický průmyslový podnik, který měl několik desítek zaměstnanců. Z hlediska hospodářského a komunikačního patřil k nejvýznamnějším počinům příchod železnice. V roce 1902 byl otevřen provoz na trati Telč-Dačice-Slavonice. Cesta ze Slavonic do Dačic trvala přes padesát minut, přesto přinesla dráha novou a významnou možnost napojení regionu na okolní svět. Železnice byla později prodloužena i na dolnorakouské území. V prvním období jezdilo na trati denně šest smíšených vlaků.

Období od konce 19. století do začátku první světové války nepřineslo pro město Dačice žádné bouřlivé a dramatické změny. Došlo zde však postupně k utvrzení převahy ve městě i v okrese převládajícího českého etnika. Byly zde již položeny základy dalšího rozvoje města. Projekt okresní nemocnice, nutnost elektrifikace, rozvoj bytové výstavby, to všechno byly myšlenky, kterými se dačické zastupitelstvo zabývá již před rokem 1914. První světová válka přerušila sice tento pozvolný vývoj radikálním způsobem, přesto se po jejím skončení ke všem výše zmíněným projektům dačická radnice vrací.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář