Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie aeroklubu Dačice

21. 12. 2008

Aeroklub štábního kapitána Viléma Götha v Dačicích Poručík Vilém Göth sloužil 28.09.1938 jako pilot u 3.leteckého pluku.Narodil se v Brně 22.04.1915 kde absolvoval střední školu a později reálné gymnázium v Telči.Bydlel v Dačicích č.63 nyní Švermova ulice.V roce 1935 studoval na Vojenském učilišti v Prostějově a v létech 1936-1937 studoval na Vojenské akademii v Hranicích.Za okupace v roce 1939 odešel bojovat jako letec do Velké Británie. U 310. stíhací perutě RAF jako P/O se V.Göth přeškolil na stihačku Hawker Hurricen a byl zařazen jako velitel letky.7.09.1940 se stíhačkou Hurricen IV 6643 (NN-Y) v leteckém souboji sestřelil dva německé letouny Bf 110 u ústí řeky Temže.Sám pak byl sestřelen a se zataženým podvozkem se mu podařilo nouzové přistání.(NV 1991-Stíhací pilot, příloha Vzdušná vítězství….1940-1944).Dne 19.10.1940 byl jako nadporučík s několika československými piloty převelen k 501.britské stíhací peruti.Osudný pro něho byl letecký souboj dne 25.10.1940, když s Harricenem P 2903 bojoval s německým letounem Bf 109. V souboji se srazil s jiným německým letounem a v 15.25 hod. se zřítil do ovocného sadu farmy Manor v Staplehurstu a v troskách svého letounu zahynul.Pohřben je na hřbitově Sittingbourne-Milton,Kent,W-141.Dne 28.10.1940 se jeho kamarádi vrátili zpět k 310.st.peruti bez Viléma Götha. Po válce byl s dvěma válečnými kříži povýšen in memoriam do hodnosti štábního kapitána a v roce 1991 mimořádně povýšen na plukovníka letectva v záloze.V neděli dopoledne dne 31.srpna 1947 byla na jeho domě v Dačicích slavnostně odhalena pamětní deska.Odpoledne téhož dne uspořádal aeroklub Dačice, který nesl jméno št.kpt. Viléma Götha letecký den na letišti u dvora Karlova. Jak vznikal a zanikl po válce aeroklub v Dačicích. Velitel místní posádky pan major Hůrka,který se vrátil z koncentračního tábora se stává vůdčí osobností schůzek zájemců o létání.Tyto schůzky se konaly v hostinci u Karla Štěbetáka, který byl velkým leteckým nadšencem.Je třeba vzpomenout také pana poručíka Mareše, obchodníka Šebestu, krejčího Roda, účetního Dvořáka, pošťáka Plachého a jako jednatel působil hostinský Malínek.Z letců se vrátil do Dačic pan Jaroslav Bém důstojník pozorovatel, který se stal předsedou aeroklubu. Ze Staré Hůry u Jihlavy byl převezen dřevěný domek, který se stal domovem pro téměř 20 členů modelářského kroužku.Kroužek vedli pánové B.Klimeš a St.Dráb, kteří byli rovněž páteří vznikajícího aeroklubu.Dále byla plánována výstavba plachtařského letiště pro které se jevil příznivě kopec u Starého Hobzí (dnes zarostlý lesem).Problém bylo získání pozemků, což se nepodařilo.Byl však připraven materiál na výstavbu hangárů, který byl postupně rozkraden.Další aktivitou bylo vybudování letiště pro motorový provoz v Telči, kde byl předsedou zvolen pan R.Říha z Telče a místopředseda pan Jaroslav Bém z Dačic.Jednatelem Ladislav Levý z Telče a pokladník pan Steinbauer.Prozatímní plocha o rozměrech 700 x 200 m byla poblíž rybníka Roštejn s možností rozšíření.Ani tato akce se pro úřední překážky neuskutečnila.Snaha hostinského a autodopravce pana Štěbetáka k vybudování letiště na vlastní náklady byť projednávána se zástupci Moravskoslezského aeroklubu nevedla k úspěchu. Většina členů dačického aeroklubu se proto věnuje modelářské činnosti a již 28.října 1946 je uspořádána první výstava modelů v dačické sokolovně.Další modelářské závody byly uspořádány k výročí osvobození republiky dne 6.05.1950.Díky panu učiteli K.Noskovi z Českého Rudolce se letecké modelářství dostává blíže k dětem.Mezi úspěšné modeláře patřili pánové Krafka, Křížek, Kadrnožka, Havlík, Bouda a chlapci Mackové. V roce 1946 uspořádali členové dačického aeroklubu besedy se zahraničními letci a odbojáři.V tomto roce byl požádán otec škpt.V.Götha o souhlas s pojmenováním dačického aeroklubu jménem jeho syna.Pamětní desku na dům zhotovil pan Foit z Doupě, finančně se podílel ONV a členové aeroklubu. Vyvrcholením celé akce byl pořádán letecký den na ploše u Karlova dne 31.srpna 1947.Dopoledne bylo slavnostní odhalení pamětní desky na domě č 63 ve kterém bydlel škpt.V.Göth, které provedl major Kleissel.Odpoledne pak zdařilý letecký den, kterému přihlíželo přes 4 000 diváků.Na leteckém dnu účinkovalo 17 motorových letadel, jeden kluzák a jeden větroň.Během soboty a neděle bylo provedeno 142 vzletů.Kromě vojenských letadel zde přistálo také 6 civilních strojů ve kterých přilétli hosté.Generál Budín rodák z Č.Olešné, ing. Vlasák z ministerstva dopravy a další.Při letecké exhibici se představili naši nejlepší akrobaté škpt.Liškutín a škpt.Flekal.Dále pak skupinová slétanost pětice vojenských stíhaček.Byl také předveden aerovlek, který pilotovali členové aeroklubu z Jihlavy.Úspěšný den uzavřela večer taneční zábava. V roce 1948 byl aeroklub Dačice odměněn za dobrou práci přidělením dvou kluzáků ŠK-Komár.Tyto stroje přepravili z Brna dačičtí hasiči.Byly uloženy v modelářské dílně.V hodnocení činnosti aeroklubů za 1.pololetí roku 1949 se Dačice umístnili na 115 místě.Někteří členové aeroklubu pokračovali v plachtařském výcviku v Brně a ve Vrchlabí.Dodnes žijí tito členové: Bohuslav Klimeš C, Stanislav Dráb B, Zdeněk Šeda C, Josef Dolák C, Václav Hlásek C, Rudolf Lébr. V roce 1951 byl po pětileté činnosti dačický aeroklub převzat Svazarmem. Za přítomnosti zástupců Svazarmu a KSČ bylo předsedovi p.Bémovi oznámeno, že nemá dispoziční právo ve spořitelně a musel odevzdat klíče od aeroklubu.O převzetí nebyl pořízen žádný předávací protokol ač jej pan Bém požadoval. Závěrem několik vět o bývalém předsedovi aeroklubu Dačice panu Jaroslavu Bémovi (*20.12.1914 v Nové Říši). Vystudoval reálné gymnázium v Moravských Budějovicích.V roce 1935 nastoupil do školy záložních důstojníků v Levoči a požádal o přeřazení k letectvu.Jeho žádosti nebylo vyhověno.Byl povýšen do hodnosti podporučík prezenční služby a jeho působištěm se staly různé pluky a kurzy na Slovensku.Jeho sen se splnil až po další žádosti v roce 1937 byl přijat do Leteckého učiliště Prostějov do kurzu leteckých navigátorů.Službu pak vykonával u 5.leteckého pluku v Brně jako navigátor.Mobilizace jej zastihla v Německém Brodě (nyní Havlíčkův Brod).Za války pracoval v odboji a v roce 1944 byl totálně nasazen v Pardubicích.Po skončení války nastoupil k 202. leteckému pluku do Brna v hodnosti nadporučík.V roce1947 odešel do civilu a pracoval jako úředník v Nemocenské pojišťovně.Věnoval se plně budování dačického aeroklubu až do doby nástupu Svazarmu, kdy byl funkce předsedy aeroklubu potupně zbaven.Jeho práce pro letecký sport však není zapomenuta. Aeroklub v Dačicích po roce 1989. Občanské sdružení založené za účelem provozování činností spojených s letectvím s názvem Aeroklub Dačice bylo založen k 31. lednu 1996. U jeho zrodu stáli pánové Jiří Kúhnel prezident klubu, Jan Kučera, Milan Marek, Karel Mátl, Petr Hečka, Jiří Máca, Vlastmil Kolomazník a Josef Vaněk. Náplní činnosti byl provoz motorových rogal, ultralehkých letadel a leteckých modelů. Začínalo se s motorovými rogaly na práškařské ploše mezi Malým Pečínem a Hříšicemi. Následně bylo dojednáno používání bývalé práškařské plochy o rozměrech 600x35m s orientací drah 140/320 ,vlevo u jemnické silnice,1,5 km za městem kde si členové klubu vybudovali skromné zázemí. Dodatečně byla dojednána ještě plocha parkoviště mezi VPD a silnicí dlouhá 400m a na ní umístěna malá klubovna. Byla tendence stavby UL letadel, jmenujme dvoumístné Alpin Duo, Kosák a 2 kousky hornoplošníku Twin. Členská základna se brzy rozrostla na celkem 26 lidí. Několik lidí se vrhlo na paragliding a odešli z letiště , také během několika let lidí ubylo z různých důvodů včetně bývalého prezidenta klubu. V současnosti zbyli ze zakládajících členů pouze dva, členů se zde vystřídalo na 30, nyní stabilní základna má okolo 15-16 členů ,opět většinou modelářů . Jeden ze zakládajících,Vlasta Kolomazník ve městě založil malé soukromé Letecké muzeum, Karel Mátl zase vychovává školou povinné modeláře, jinak zde vznikla i firma na výrobu modelů akrobatických letadel Orion Models. Nyní jsou zde občas vidět místní doma hangárované UL Hi Max, D7 Straton a Kosák a dva MZK. Z častějších návštěvníků se objevují kamarádi z Jihlavy, Třebíče,občas i z Podhořan , Kramolína, Znojma apod. .

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kpt. let. Jan M. Halaxa

Admin,3. 2. 2009 9:13

Já z aero klubem nemám nic společného já jen propaguji historii. Pomoci mu můžete na http://akdacice.wz.cz

aeroklub Dačice

kpt. let. Jan M. Halaxa,3. 2. 2009 8:53

Vaše historie není moc velká, resp. dlouhá. pánové Flekal a Liškutín byli a jsou sice letci s velkými zásluhami, ale nikdo z nich neměl hodnost štábního kapitána. Já jsem do Dačic jezdíval od ranného dětství a můj otec, bratr paní Marie Kadrnožkové létal na všech dopravních strojích od roku 1948 až do své penze, v tomto státě, co mají křídla. Kromě Británií. Naštěstí. Já jsem létal na strojích AN-2, 24,26, Il 14, C-105 a Aero 45. Ještě předloni jsem si udělal svou vlastní show na letišti Na Novém Zélandě. Už na lítání nemám. Budu rád, pokud to vezmete na vědomí. Mohu vám a rád to udělám pomoci.Asi ne financemi, ale spíše propagací vašeho aeroklubu, pokud nebudete tak uzavřeni do sebe.Díky.