Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Dačického juda

21. 1. 2008

Dačické judo, tehdy pod hlavičkou TJ KOH-I-NOOR Dačice, založil v roce 1972 p. Milan Kubeš. Začínalo se prakticky od ničeho, byla k dispozici tělocvična a gymnastické žíněnky. Co bylo však hlavní, byla chuť něco pro tento druh sportu udělat.

Začalo se pilně trénovat, postupně se sehnala kimona a po jednom roce se přihlásili dačičtí muži do krajského přeboru. Předposlední místo je neodradilo, ale spíše naopak se začalo ještě intenzivněji trénovat, se svými znalostmi vypomáhal dačický rodák ing. Mátl, čtyřnásobný mistr tehdejší ČSSR.

Co však bylo podstatné, začalo se v těchto letech pracovat s mládeží, respektive se žactvem, aby bylo z čeho dále vybírat pro vyšší, náročnější soutěže a přebory. V roce 1975 přišel do oddílu Ing. Ludvík Čurda, který se ochotně této velice náročné práce s dětmi ujal. Tato záslušná činnost mu vydržela až do dnešních časů, za což mu nesporně patří poděkování.

Od poloviny sedmdesátých let se na krajských přeborech začaly ve výsledkových listinách objevovat také jména dačických judistů. Započala tradice Mezinárodní Velké ceny Dačic žen a dorostenek, navázal první zahraniční kontakt s družstvem Drážďan a Wolmistadtu.

V této souvislosti chceme připomenout úspěchy závodnic Věry Nikrmajerové a Marie Cechové. Ty se rovněž umisťovaly i v anketě "Sportovec okresu Jindřichův Hradec". Začal nástup dačických judistek, a to zejména vítězné tažení Heleny Haladové. Ta získává pro TJ KOH-I-NOOR Dačice první titul Mistryně ČSSR, a v dalších letech pak přidává další. Celkem 6 krát stála na stupních vítězů se zlatou medailí na kimonu.

S družtstvem LIAZ Jablonec získává pak ještě jeden titul Mistyně ČSSR. Vítěží rovněž v anketě "Sportovec okresu" a v krajském žebříčku obsazuje 5. místo. Za sportovní úspěchy jí byl dne 5. 11. 1988 v Praze při Mezinárodní Velké ceně udělen titul "Mistr sportu". V celé historii TJ KOH-I-NOOR Dačice nebylo nikdy takového úspěchu dosaženo.

V této době se začali jako žáci prosazovat nynější trenéři Ivo Svoboda a Milan Malý. Měli dobré příklady ve starších závodnicích, které v krajských soutěžích těžko hledaly konkurenci. K Heleně Haladové přibyla Marie Javůrková , Iveta Kvasničková a Milena Michálková. Všechny dokáží dovést medaile z M ČSR a ČSSR.

V tomto přehledu nelze zajisté vyjmenovat všechny úspěšné závodníky a závodnice oddílu judo, ale nelze jistě opomenout Jitku Zelenkovou a Marcelu Čurdovou, které rovněž vyrostly ze žákyněk a medaile z republikových mistrovství dokázaly vybojovat už v dorosteneckém věku.

Vrátíme-li se na skok k chlapcům, chceme připomenout úspěchy Pavla Fabeše, Libora a Standy Zelenkových a Mirka Matoušů.

V posledních letech slavíme úspěchy s Bárou Ducháčkovou, Klárou Klenkovou, Ivou Ferdanovou. Tyto závodnice jsou rovněž českým svazem juda vybírány na mezinárodní turnaje.

Souhrnem úspěchů lze konstatovat, že oddíl judo, nyní pod hlavičkou TJ Centropen Dačice, slaví především úspěchy v ženských kategoriích a to od žaček počínaje. Medaile z M ČR začínají vozit Iva Svobodová, v žácích J. Podolský.

Práce s dětmi se oddílu vyplácí, nacházíme podporu nejen u rodičů, ale i organizací - sponzorů, poskytujících dotace či dary na činnost oddílu. V minulosti nám Svaz judo ze svých prostředků poskytnul za dobré výsledky tatami, v poslední době jsme od okresu obdrželi 2x poměrně vysoké dotace na činnost rovněž za dobrou práci s mládeží.

Členská základna oddílu se ustálila na průměrném ročním počtu 100 členů a to především mládeže. Nelze opomenout spolupráci s Domem dětí a mládeže, která započala v sedmdesátých letech. Dům organizuje každoročně letní tábor na blízké základně Zvůle.


Dačický oddíl judo pod novou hlavičkou

Prakticky od roku 1989 se v rámci restitucí a navracení majetku, táhly spory o to, kdo bude nadále vlastnit a tím i spravovat a provozovat sokolovnu v Dačicích. Do samotné sokolovny se tím pádem od přestavby v 80. letech neinvestovala ani koruna a to ani na běžnou údržbu. Co to pro stav budovy znamenalo, při jejím každodenním užívání, si každý dovede jistě představit.

Na tomto místě je dobré připomenout pár faktů, jak oddíl judo usiloval o to, aby jako jiné oddíly TJ Centropen, měl svůj sportovní stánek.

Největší nadějí pro oddíl byla výstavba sportovní haly, tehdy v tzv. akci “Z”. Po její výstavbě, na které se oddíl judo tehdy také podílel, se předpokládalo a plánovalo, že stávající sokolovna přepadne oddílu judo.

Stečnost byla však jiná. Halu nikdy TJ Centropen nepřevzala, tu spravovalo město Dačice a to až do 90. let. Nyní je hala pod správou Technických služeb a.s. Dačice. Tím se tedy uzavřela na dlouhou dobu cesta ke sportovnímu stánku pro náš oddíl juda.

Úspěchy oddílu judo, sportovní výsledky, práce především s mládeží – to všechno bylo sice hodnoceno kladně, ale to bylo také vše, co oddíl “obdržel”. Ano, na běžnou sportovní činnost oddíl finanční prostředky obdržel, ale to bylo také vše.

Snaha o vyřešení problému s trvalým rozložením tatami nebyla veškerá žádná. Zlom nastal prakticky v letošním roce. Česká obec sokolská, župa Jana Žižky z Tábora, po dlouhých jednáních s TJ Centropen Dačice, přišla s návrhem, aby náš oddíl judo se stal členem České obce sokolské se všemi právy a povinnostmi a hlavně s návrhem, že se staneme uživateli a správci sokolovny.

Pro oddíl to znamenalo mnoho. Z té lepší a vytoužené strany to, že prakticky ke 30. výročí založení oddílu judo (1972), budeme mít konečně svůj sportovní stánek.

Z té druhé stany nastaly větší starosti. Jako samostatná TJ Sokol Dačice Centropen, se musíme nyní starat a spolehnout se jenom sami na sebe.

Abychom mohli v září 2001 zahájit pravidelné tréninky, bylo nutno opravit samotnou tělocvičnu a šatny. Svépomocí a za přispění hlavního sponzora – firmy Centoropen Dačice, se dílo vydařilo. Máme tedy svůj sportovní stánek. Oddíly stávající TJ Centropen Dačice, které přistoupily na naše podmínky užívání tělocvičny, mají nadále umožněno u nás cvičit, a proto také výbor TJ Centropen Dačice nám pomohl s dílčí opravou tělocvičny.

Co máme v plánu do budoucna? Sportovní stránka je jasná. Patříme mezi jedny z nejúspěšnějších oddílů judo v ČR a tuto pozici si hodláme nadále udržovat. Naše síla je v práci s mládeží a proto také mimo jiné pořádáme každoročně v říjnu nábory dětí ze základních škol, a to i v přilehlých obcích.

Údržba a opravy, to už je větší oříšek. Čekají nás rekonstrukce stávajících sociálních zařízení, nátěry a opravy oken se zateplením, oprava klempířských prvků, vyřešení celkového zateplení budovy a nová fasáda na budově. Kdo jenom částečně zná tuto problematiku, tak ví, co to všechno včetně a hlavně finančního zabezpečení, znamená.

Proto se oddíl judo TJ Sokol Dačice – Centropen, obrací na všechny naše příznivce, aby nám v rámci svých možností pomohli tuto situaci řešit.

Milan Kubeš

www.dacice-info.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář